Diverzita na pracovištích vede k inovacím a lepším finančním výsledkům

P r a h a, 8. října 2014 – Stále rozšířenějším trendem v oblasti zaměstnávání je skládání co možná nejpestřejších pracovních týmů z hlediska pohlaví, věku, rasy, zájmů či sexuální orientace.  Diverzita totiž vede podle studie newyorského inovačního centra Center for Talent Innovation (CTI) ke kreativnějšímu pracovnímu prostředí, přináší nové pohledy na problémy a vede k inovacím.

Letošní průzkum, který CTI provedlo mezi 1800 profesionály, zkoumal dva druhy diverzity: vrozenou a získanou. Vrozenou diverzitou je myšleno pohlaví, etnický původ nebo sexuální orientace. Takzvaná získaná diverzita pramení z životních zkušeností člověka, například ze vzdělání, zájmů a nabytých zkušeností, mezi něž patří také například pracovní pobyty v zahraničí. Obě společně pak tvoří takzvanou dvoudimenzionální diverzitu. Výhodou diverzifikovaných pracovních kolektivů je skutečnost, že v nich nepřevládá žádný většinový názor a tak mohou být vyslyšeny i menšinové názory a nápady, což vede k inovacím.

„V českém prostředí, donedávna prakticky stoprocentně homogenním, už máme také firmy, které začínají diverzitu na pracovišti uplatňovat. Jde zejména o lokální pobočky mezinárodních firem, v jejichž managementu pracují lidé z různých zemí světa a kde je zcela běžné do nejvyšších pozic jmenovat ženy. Ne všechny ženy chtějí tyto funkce vykonávat, kvůli velkému vytížení. Naopak je spousta žen, které mají kvalifikaci, zkušenosti a zájem o vysoké funkce a umí si zařídit život tak, aby se těmto funkcím mohly věnovat stoprocentně. Pořád mají méně šancí než muži v českém prostředí, ale i toto se pomalu mění,“ říká Jozef Papp, Managing Director pražské pobočky společnosti Stanton Chase, která se věnuje vyhledávání manažerů na nejvyšší řídící místa (Executive Search).

Podle průzkumu CTI prozradilo přes 78 % dotazovaných, že pracují v prostředí, v němž diverzitu postrádají. Výsledky rovněž ukázaly, že ženy mají oproti mužům bělochům o 20 % menší šanci, že budou vyslyšeny jejich názory, u LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby) o 21 %. U lidí jiných ras je to dokonce o 24 % méně.

„V lidech v tuzemsku stále zůstávají stereotypy myšlení, že ženy by se měly starat o děti a rodinu. U LGBT jsou předsudky ještě výraznější, i když Česká republika nepatří k nábožensky založeným zemím, naopak prostředí je velmi otevřené a kosmopolitní, zejména v Praze. Rasový problém ve firmách u nás tolik nevídáme,“ říká Jozef Papp.

Diverzifikované firmy slaví úspěchy. Téměř polovina respondentů (45 %), kteří podle jejich mínění pracují v inovativním prostředí, prohlásila, že jejich firma si v aktuálním roce vedla lépe než v tom předchozím. Celých 70 % dokonce prozradilo, že se jejich společnosti podařilo v uplynulém roce prosadit na novém trhu.

 

Kontakt

CHC Partners
Kancelář (Vinohradská) Sídlo (Duškova)
Vinohradská 1597/174 Duškova 164
130 00 Praha 3 150 00 Praha 5 – Smíchov
e-mail: info@chcpartners.cz e-mail: info@chcpartners.cz
Tel.: +420 222 990 215 Tel.: +420 222 990 215


Výpis z obchodního rejstříku

Kde nás najdete