Digitalizace umožnila HR oddělením soustředit se na rozvoj talentů, firmám chybí manažerská obratnost

Získávání a rozvoj talentů, optimalizace organizační struktury a přeměna
korporátní kultury zůstávají nejdůležitějšími prioritami v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bohužel
firmy často narážejí na nedostatek manažerské obratnosti a schopnosti přizpůsobit se novým
podmínkám. Zároveň zavádění digitalizace procesů a využívání analýzy velkých dat umožňují HR
týmům šetřit čas při běžných administrativních úkonech a soustředit se na hlavní strategické cíle.
Vyplývá to z průzkumu Stanton Chase, mezinárodní firmy v oblasti Executive Search, mezi 470
manažery z oblasti lidských zdrojů u firem z celého světa, jehož cílem bylo zjistit, jak se HR
oddělení přizpůsobila změnám v nové digitální éře.

Z výzkumu mezi HR manažery vyplynulo, že celkem 68 % respondentů považuje za hlavní prioritu
získat a udržet klíčové talenty pro řídící funkce, 60 % uvedlo, že jejich cílem je vybudování „firmy
budoucnosti“ a 43 % usiluje o změnu firemní kultury.

V posledních pěti letech se role HR oddělení ve firemní struktuře výrazně změnila. Celkem 80 %
dotázaných uvedlo, že mají nyní větší příležitost soustředit se na rozvoj talentů, stejné procento
v mnohem větší míře podílí na rozvoji a realizaci firemní strategie a 72 % zaznamenalo významnou
změnu vnímání funkce HR oddělení ve firemní hierarchii, kde už není považována za jednu
z administrativních složek, ale spíše za obchodního partnera.

Tento trend potvrzuje i HR manager realitní společnosti Cushman & Wakefield pro střední a
východní Evropu Miroslav Mendl: „Za posledních pět až deset let došlo v této souvislosti
k diametrální změně, naše HR oddělení se stalo respektovaným partnerem vedení společnosti.“

Digitalizace šetří čas i lidské zdroje
Zvýšení produktivity HR týmů je způsobeno především technologickými změnami – cloudová řešení a
analýza velkých dat umožnily automatizovat mnohé činnosti, především vydávání přehledových
zpráv a rozborů. Další rozvoj digitalizace považuje za hlavní úkol svého HR týmu 41 % dotázaných,
29 % chce digitalizaci využít pro lepší analýzu lidských zdrojů, 23 % k automatizovanému
zpracovávání agendy, a 11 % se chce zaměřit na cloudová řešení.

S tím, jak HR oddělení ve firmách přesunují svůj zájem od administrativních funkcí k hlavním
personálním prioritám a zabývají se stále více vytvářením strategií, narážejí při jejich uplatňování na
nedostatky v manažerské obratnosti a schopnosti přizpůsobovat se novým podmínkám. Celkem 67 %
dotázaných považuje uvedené nedostatky za největší překážku v dalším rozvoji firmy.

„V důsledku finanční krize v roce 2008 se výrazně změnila organizace řízení firem. Korporátní
struktury výrazně zeštíhlely a mnoho středních manažerských pozic bylo bez náhrady zrušeno,“ říká
Jozef Papp, Managing Partner společnosti Stanton Chase. „Nové technologie vyžadují mnohem
flexibilnější pracovní síly.“

Celkem 67 % dotázaných uvedlo, že největší současnou výzvou pro HR oddělení je nedostatek
manažerské obratnosti a adaptability, 47 % dotázaných považuje za nutné zlepšit zaměstnanecké
zkušenosti a 41 % považuje za klíčové zavedení digitalizace. Velice pozitivním zjištěním letošního
průzkumu společnosti Stanton Chase je skutečnost, že 67 % zaměstnanců má pocit, že aktivně
přispívají k dalšímu rozvoji své firmy.

Zdroj: Stanton Chase

 

Kontakt

CHC Partners
Kancelář (Vinohradská)
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
e-mail: info@chcpartners.cz
Tel.: +420 222 990 215


Výpis z obchodního rejstříku

Kde nás najdete

 

Mapa webu